Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 2/2023
2/2023
1 715,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Mgr. Martina Mazúchová
21. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 3/2023
3/2023
2 135,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Mgr. Martina Šafránová
9. Marec 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 8/2022/Iv o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.03.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2022/Iv
75,60 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Súkromné centrum voľného času Quo vadis
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2
1 810,00 € Základná škola Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen
19. Október 2022
Zmluva č. 9/2022/Iv o nájme nebytových priestorov
9/2022/Iv
0,00 € Základná škola P. Jilemnického Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
19. Október 2022
Zmluva č. 7/2022/Iv
7/2022
903,00 € ZŠ P. Jilemnického Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
19. Október 2022
Zmluva č. o nájme nebytových priestorov
10/2022/Iv
927,80 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Mgr. Daniela Kočajdová, Jazyková škola PROGRES
18. Október 2022
Zmluva č. 9/2022/Iv o nájme nebytových priestorov
9/2022/Iv
192,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen CVČ DOMINO
18. Október 2022
Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí finančnej podpory (Erasmus+)
4/2022
1 815,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Mgr. Ľuboslava Bieliková
18. Október 2022
Zmluva č. 7 /2022/Iv o nájme nebytových priestorov
7 /2022/Iv
903,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen CVČ DOMINO
18. Október 2022
Zmluva č. 8/2022/Iv o nájme nebytových priestorov
8/2022/Iv
243,60 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Súkromné centrum voľného času Quo vadis
18. Október 2022
Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí finančnej podpory (Erasmus+)
3/2022
1 815,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen PaedDr. Eva Balážová
9. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/33/012/20
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/33/010/32
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8. Október 2021
Zmluva o spolupráci
243/2021/UMB-PP
0,00 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8. Marec 2021
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2021/376/IX/FIF/TAJ
0,00 € Základná škola P. Jilemnického, Zvolen Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
9. December 2020
DOHODA č. 20/33/012/107 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b, bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/012/107
0,00 € Základná škola Zvolen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/010/136
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
3. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/33/012/42
0,00 € Základná škola Jilemnického 1035/2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
23. September 2019
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-180
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-180
0,63 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici