Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb-prenos obsahovej služby v miestnom dig.ter.multiplexe v štandarde T-DAB+
ZM1009623
306 439,20 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby podmieneného prístupu
ZM2033858
22 795,20 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - prenos obsahovej služby
ZM1008626
46 536 336,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby podmieneného prístupu
ZM2030972
22 795,20 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb-prenos obsahovewj služby v miestnom dig.ter.multiplexe T-DAB+
ZM1008665
Doplnená
211 845,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
30. November 2022
Dodatok č.12 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_14
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Jún 2022
Zmluva o prenájme kapacity T-DAB+siete v miestnom digitálnom terestriálnom multiplexe.
ZM1008213
23 772,99 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
10. Jún 2022
Dodatok č.11 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_13
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služby podmieneného prístupu
ZM2028314
22 795,20 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. December 2021
Dodatok č.10 k Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_12
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. December 2021
Dodatok č.10 k Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_12
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Október 2021
Výpoveď zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
ZM1000134_3
-337 786,49 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Október 2020
Dodatok č.2 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej a komunikačnej služby
ZM1000134_2
211 232,46 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
2. Október 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prenos obsahovej služby v miestnom digitálnom terestriálnom multiplexe
ZM1006626
184 680,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
10. August 2020
Dodatok č.9 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_11
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
19. December 2019
Dodatok č.8 k Zmluve o pripojení
SM0010005698_10
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Október 2019
Dodatok č.12 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_12
24 179,44 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Jún 2019
Dodatok č.7 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010005698_9
0,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
2. Máj 2018
Dodatok č.11 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ROZHL.VYSIELANIA
ZM1000093_11
44 497,60 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Február 2018
Zmluva o spolupráci
ZM2015468
Doplnená
110 000,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska