Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA o spolupráci č. 8/2024 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
zm202409
0,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Knižnica pre mládež mesta Košice
17. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245309
ZUM20245309
200,00 € Petra Lukovicsová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245115
PZ20245115
150,00 € František Cimbolák Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245112
PZ20245112
50,00 € Martina Benkeová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245302
ZUM20245302
200,00 € Igor Adamec Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245307
ZUM20245307
200,00 € Peter Gärtner Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245116
PZ20245116
150,00 € Ester Šefčíková Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245308
ZUM20245308
300,00 € Mgr. Barbora Klárová Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
ZMLUVA o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
zm202408
0,00 € MINERÁLNE VODY a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245111
PZ20245111
50,00 € PhDr. Erika Forgáčová Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245113
PZ20245113
50,00 € Júlia Miškuvová Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245114
PZ20245114
150,00 € Mgr. art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245306
ZUM20245306
300,00 € Lenka Šafránová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245304
ZUM20245304
200,00 € Ján Gálik Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245305
ZUM20245305
200,00 € Andrea Gregušová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245303
ZUM20245303
200,00 € Paulína Feriancová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 20245110
PZ20245110
250,00 € Mgr. art. Roman Martinský Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2024
Z M L U V A č. 20245301
ZUM 20245301
200,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01525
zm 202407
16 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
12. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 20245109
PZ 20245109
100,00 € Ghazwan Zahra Knižnica pre mládež mesta Košice