Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 03
2023 01 03
0,00 € Nadácia Henkel Slovensko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 26022023
26022023
0,00 € Nadácia SPP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
421/23
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
11. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 3/2023
3_2023
0,00 € Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
11. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 4/2023
4_2023
0,00 € PZS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
3. Apríl 2023
dodatok. č. 15 k zmluve č. 48 o platení úhrady za sociálnu službu p. Katarína Turčanová
15/48
0,00 € Katarína Štefková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
16. Marec 2023
Rámcová dohoda o príprave a dovoze stravy
417/23
0,00 € PERLA GASTRO s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Marec 2023
dodatok. č. 19 k zmluve č. 43 o platení úhrady za sociálnu službu p. Eva Fonferová
19
0,00 € Zora Kovanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 13 k zmluve č. 44 o platení úhrady za sociálnu službu p. Jozef Martinka
13/44
0,00 € Veronika Martincová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 16k zmluve č. 37 o platení úhrady za sociálnu službu Ing. Adriana Károlyová
16/37
0,00 € Ing. Ján Károly Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 14 k zmluve č. 45 o platení úhrady za sociálnu službu p. Milan Siman
14/45
0,00 € Marta Mešťanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 7 k zmluve č. 51 o platení úhrady za sociálnu službu p. Norbert Kňažko
7/51
0,00 € Norbert Kňažko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 7 k zmluve č. 49 o platení úhrady za sociálnu službu p. Eva Bublies
7/49
0,00 € Marta Škodová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
Zmluva o spolupráci
PF/71/2023/82
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
dodatok. č. 13 k zmluve č. 46 o platení úhrady za sociálnu službu p. Zdenko Kováč
13/46
0,00 € Miroslav Kováč Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
8. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody
int. č. 415/23
0,00 € PTCHEM s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
3. Február 2023
dodatok. č. 9 k zmluve č. 52 o platení úhrady za sociálnu službu p. Katarína Lepková
9/52
0,00 € Šimon Lepko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
3. Február 2023
dodatok. č. 6 k zmluve č. 55 o platení úhrady za sociálnu službu p. Rudolf Ginič
6/55
0,00 € Adriana Fodorová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
3. Február 2023
dodatok. č. 7 k zmluve č. 54 o platení úhrady za sociálnu službu p. Petra Štulrajterová
7/54
0,00 € Jana Petrášová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
3. Február 2023
dodatok. č. 14 k zmluve č. 48 o platení úhrady za sociálnu službu p. Katarína Turčanová
14
0,00 € Katarína Štefková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON