Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
15/2024/EON-OSV
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Zariadenie sociálnych služieb Hron
8. Február 2024
dodatok. č. 7 k zmluve č. 58 o platení úhrady za sociálnu službu p. Margita Haviarová
7/58
0,00 € Branislav Haviar Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 19 k zmluve č. 37 o platení úhrady za sociálnu službu Ing. Adriana Károlyová
19/37
0,00 € Ing. Ján Károly Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 18 k zmluve č. 48 o platení úhrady za sociálnu službu p. Katarína Turčanová
18/48
0,00 € Katarína Štefková Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 12 k zmluve č. 53 o platení úhrady za sociálnu službu p. Eliška Fekiačová
12/53
0,00 € Jozef Fekiač Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 9 k zmluve č. 55 o platení úhrady za sociálnu službu p. Rudolf Ginič
9/55
0,00 € Adriana Fodorová Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 10 k zmluve č. 54 o platení úhrady za sociálnu službu p. Petra Štulrajterová
10/54
0,00 € Jana Petrášová Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 17 k zmluve č. 45 o platení úhrady za sociálnu službu p. Milan Siman
17/45
0,00 € Marta Mešťanová Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 16 k zmluve č. 46 o platení úhrady za sociálnu službu p. Zdenko Kováč
16/46
0,00 € Miroslav Kováč Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 10 k zmluve č. 51 o platení úhrady za sociálnu službu p. Norbert Kňažko
10/51
0,00 € Norbert Kňažko Zariadenie sociálnych služieb Hron
6. Február 2024
dodatok. č. 12 k zmluve č. 52 o platení úhrady za sociálnu službu p. Katarína Lepková
12/52
0,00 € Šimon Lepko Zariadenie sociálnych služieb Hron
2. Február 2024
Zmluva o spolupráci
PF/63/2024/70
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zariadenie sociálnych služieb Hron
8. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
3918/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb Hron
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
int. č. 431/23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
13. December 2023
Darovacia zmluva č. 05/2023
05/2023
489,60 € MSM Slovakia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
6. December 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
304023000
0,00 € WEBY GROUP s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
15. November 2023
Internet AirFIX
0015182
0,00 € O2 Business Services Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
2. November 2023
Darovacia zmluva
int. č. 426/23
150,00 € Milan Kvačkaj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
24. Október 2023
Licenčná zmluva
int. č. 425/23
0,00 € DODS SYSTÉM s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
29. September 2023
dodatok. č. 6 k zmluve č. 58 o platení úhrady za sociálnu službu p. Margita Haviarová
6/58
0,00 € Branislav Haviar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON