Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
261/2024
8,00 € Orange Slovensko, a.s. Národné osvetové centrum
10. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024291/2024
500,00 € Jozef Urban Národné osvetové centrum
10. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
260/2024
2 923,20 € HASIL - HD, s.r.o. Národné osvetové centrum
9. Júl 2024
ERASMUS+ DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY - MOBILITA JEDNOTLIVCOV
258/2024
2 754,00 € Mgr. Lucia Bistárová, PhD. Národné osvetové centrum
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
253/2024
4 957,20 € Media RTVS, s.r.o. Národné osvetové centrum
2. Júl 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
250/2024
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Národné osvetové centrum
2. Júl 2024
VÝPOVEĎ ZMLUVY O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
249/2024
0,00 € brainit.sk, s. r. o. Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
240/2024
100,00 € Tancovadlo Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
243/2024
69,00 € SRRZ - RZ pri Centre voľného času SPEKTRUM Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
244/2024
530,00 € Dom kultúry v Čadci Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
245/2024
2 664,00 € BARZZUZ s.r.o. Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
241/2024
0,00 € Farma Východná p.d. Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
248/2024
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024284/2024
522,00 € Ing. arch. Marek Kľučár Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024285/2024
172,00 € Mgr. Jakub Filipko Národné osvetové centrum
1. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy
2024279/2024
0,00 € Mgr. art. Pavol Pitoňák Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
232/2024
0,00 € Klub priateľov Magury Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
18/09/2024
0,00 € DOM KULTÚRY V ČADCI Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
236/2024
1 500,00 € Trnavské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
235/2024
0,00 € BOBÁŇOVCI - združenie interpretov terchovskej muziky, spevu a tanca Národné osvetové centrum