Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Licenčná zmluva na použitie diela
2023001/2023
0,00 € František Jurišič Národné osvetové centrum
22. December 2022
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
329/2022
209 860,80 € Vision IT Solutions, a.s. Národné osvetové centrum
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
328/2022
0,00 € Slovenská národná knižnica Národné osvetové centrum
16. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022538/2022
1 500,00 € Matúš Hnát Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022534/2022
150,00 € Mgr. Peter Obuch, PhD. Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022533/2022
150,00 € Mgr. Ivan Hanula Národné osvetové centrum
14. December 2022
ZMLUVA O DIELO
325/2022
80 820,00 € brainit.sk, s. r. o. Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022532/2022
330,00 € Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o spolupráci
42/2022/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022537/2022
500,00 € Tobiáš Potočný Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022535/2022
45,00 € Mgr. art. Miriam Kičiňová, ArtD. Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022536/2022
850,00 € Mgr. art. Martin Bahník Národné osvetové centrum
14. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022540/2022
45,00 € doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022531/2022
800,00 € Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD. Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022529/2022
30,00 € Mgr. et MgA. Barbora Jurinová Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022523/2022
45,00 € Mgr. art. Martina Koval Majerníková Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022527/2022
45,00 € Mgr. art. Jana Mikitková Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022526/2022
65,00 € Mgr. Ján Hrćan Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022524/2022
65,00 € Ladislav Mráz Národné osvetové centrum
13. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022525/2022
90,00 € Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD. Národné osvetové centrum