Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzky
04_2024
0,00 € Mesto Považská Bystrica Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve 14_2022
14_2022
0,00 € Mesto Považská Bystrica Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva
03_2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
9. Apríl 2024
Nz č. 848832016-4-2024-NZNP, k. ú. Považská Bystrica
NZ č. 848832016-4-2024-NZNP
52,50 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o. skrátene DPMPB s.r.o.
16. Február 2024
ZMLUVA O AUTOKREDITE Č. 1236264
02_2024
0,00 € VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
9. Február 2024
Dodatok č. 7 k 05_2020 Zmluve o dielo
7
0,00 € COREX SERVIS s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
26. Január 2024
Dodatok č.8
06_2020
0,00 € ARS Prievidza Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
18. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
15_2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
13. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve
13_2020
0,00 € TransData s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
11. December 2023
Zmluva o splátkovom úvere
08_2023
0,00 € CSOB Leasing, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
4. December 2023
Dodatok č.1 k Flotilovej poistnej zmluve KASKO
30_2020
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
07_2027
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
28. November 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 6
0,00 € Corex Servis s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
06_2027
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
16. November 2023
Kúpna zmluva
05_2023
0,00 € Corex s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
15. November 2023
Zmluva o uvere LZL
04_2023
0,00 € VUB, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
11. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
03_2023
0,00 € Ing. Marcela Novotná Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
28. September 2023
Licenčná zmluva
02_2023
0,00 € INPROP s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k 13_2020
Dodatok č.2 k 13_2020
0,00 € TransData s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
3. Február 2023
Dodatok č. 7
Dodatok č. 7 k 06_2020
0,00 € ARS Prievidza Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.