Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
04-023#1013517885
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
02092023
0,00 € ASO VENDING s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
31. Júl 2023
Rámcová zmluva
27072023
179 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
4. Júl 2023
Dohoda
30062023
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných, strážnych služieb
07062023
175 000,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Verejnoprospešné služby Stupava
5. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov
23032020
0,00 € ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Verejnoprospešné služby Stupava
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov
Dodatok č.1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov
0,00 € ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Verejnoprospešné služby Stupava
11. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2430495206
576,00 € O2 Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
3. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
001/2023
165,00 € i-Secure, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
13. Február 2023
Príloha A6
"A6"
33,70 € Commander Services s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
13. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1/2023
0,00 € Commander Services s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
8. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-12-20vs1
1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
7. Február 2023
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
01/2023
24,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Hollen s.r.o.
16. Január 2023
Výpoveď zo zmluvy o poskytovaní služieb
O4-056//1011259652
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
16. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
3101382023
0,00 € Pow-en a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
5. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
23122294
0,00 € ELGAS, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
23. December 2022
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu
50081497/TZO/2023
0,00 € ASEKOL SK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
8. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4396/2022/MP
1,14 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
29. September 2022
Kúpna zmluva
20221
600,00 € Sinkarenko Vlagymir Verejnoprospešné služby Stupava