Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
24/13300/0519-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
13. Jún 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
250032410
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
6. Jún 2024
Kúpna zmluva
75-2024
250,00 € Mesto Stupava Verejnoprospešné služby Stupava
31. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva
2 500,00 € Michal Stanislav Verejnoprospešné služby Stupava
17. Apríl 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
1102400325
12,00 € Stavebniny DEK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
9. Apríl 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
1102400277
12,00 € Stavebniny DEK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
9. Apríl 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
1002400230
25,00 € Stavebniny DEK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
25. Marec 2024
Zmluva o výkupe prebytkov elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3400102024
0,00 € Pow-en a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1015178783
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
20. Február 2024
Zmluva o servisných službách
SK2024/MCA0032315
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
O4-023/1014687619
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
29. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1113002
0,00 € Energie2 a.s., odštepný závod Energie2 a.s. - predaj elektriny a plynu. o.z. Verejnoprospešné služby Stupava
12. Január 2024
Zmluva o vývoze separovaného odpadu- dodatok
20122023
0,00 € ASEKOL SK, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
3. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
3101682024
0,00 € Pow-en a.s. Verejnoprospešné služby Stupava
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
04-023/1014432128
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
9. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O4-023/1013881457
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
3. Október 2023
Kúpna zmluva
03102023
200,00 € Bubnič Matej Verejnoprospešné služby Stupava
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
04-023#1013517885
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
02092023
0,00 € ASO VENDING s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
31. Júl 2023
Rámcová zmluva
27072023
179 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Verejnoprospešné služby Stupava