Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Kúpna zmluva č.3/2023
Kúpna zmluva č.3/2023
27 753,60 € Datacomp s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
14. November 2023
Zmluva o ubytovaní 17/2023/SOŠ SaL
Zmluva o ubytovaní 17/2023/SOŠ SaL
907,20 € Mgr. Dušan Kabina Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
14. November 2023
Zmluva č.15/2023/SOŠ SaL
Zmluva č.15/2023/SOŠ SaL
5 316,00 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
14. November 2023
Zmluva č. 14/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 14/2023/SOŠ SaL
0,00 € Drahoslav Benčaj Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
14. November 2023
Zmluva č.13/2023/SOŠ SaL
Zmluva č.13/2023/SOŠ SaL
720,48 € Marián Benčaj Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
14. November 2023
Zmluva o ubytovaní 8/2023/SOŠ SaL
Zmluva o ubytovaní 8/2023/SOŠ SaL
0,00 € Lukáš Toma Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
13. November 2023
Zmluva č. 4/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 4/2023/SOŠ SaL
3 878,52 € Ján Drapko Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
13. November 2023
Zmluva č. 11/202/SOŠ SaL
Zmluva č. 11/202/SOŠ SaL
1 673,88 € DM BUILD s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
13. November 2023
Dohoda o skončení nájmu
Dohoda o skončení nájmu
0,00 € DM BUILD s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č.10/2023/SOŠ SaL
Zmluva č.10/2023/SOŠ SaL
1 106,76 € Lubica Gontková Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č.3/2023/SOŠ SaL
Zmluva č.3/2023/SOŠ SaL
Doplnená
552,00 € Ing. Ján Sýkora Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č. 16/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 16/2023/SOŠ SaL
3 015,24 € BCM Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č. 1/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 1/2023/SOŠ SaL
Doplnená
444,00 € Ján Petrášek Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č. 5/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 5/2023/SOŠ SaL
Doplnená
1 726,32 € Edita Halajová Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č. 6/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 6/2023/SOŠ SaL
2 713,08 € InstalGas s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
12. November 2023
Zmluva č. 12/2023/SOŠ SaL
Zmluva č. 12/2023/SOŠ SaL
0,00 € Michal Lupták Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
11. November 2023
Zmluva č. 21/2023/ SOŠ SaL o refakturácii nákladov
Zmluva č. 21/2023/ SOŠ SaL o refakturácii nákladov
0,00 € Gymnázium A. Kmeťa Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
9. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
9. November 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 4/2023/DoP
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 4/2023/DoP
0,00 € Obnova s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
9. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov
Číslo zmluvy - 2023-TCA-03SK01-40
38,00 € SAAIC Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica