Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/036
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
22. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/035
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
2023/084
0,00 € JELEN DRUMS, s.r.o. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
14. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
N2023/048
400,00 € Lucián Bezák Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
13. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/034
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
13. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/033
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
7. September 2023
Zmluva o technicko-organizačnom zabezpečení divadelného predstavenia
2023/081
500,00 € Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
7. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
N2023/047
257,00 € Mgr. Michal Bartoník Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
4. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/030
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
4. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/031
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
4. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na objednávku a licenčná zmluva
2023/080
900,00 € Peter Faltys Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o technicko-organizačnom zabezpečení divadelného predstavenia
2023/076
0,00 € OZ Múza Teatro Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
4. September 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/23/03676/032
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
N2023/046
550,00 € Enriko Řepka Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
26. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023/075
0,00 € D.V.KONCERT, s.r.o. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
26. August 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
N2023/045
560,00 € Mgr. art. Michaela Šipeková Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
N2023/044
950,00 € Dávid Karvay Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
N2023/042
400,00 € Michaela Liptáková, DiS.art Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
8. August 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č. VP/23/03676/028
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o dielo na objednávku a licenčná zmluva
2023/072
920,00 € Petr Faltys Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.