Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243739_Z
28 197,94 € Up Déjeuner, s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
104/2024
0,00 € BLUEMED s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243466_Z
57 480,00 € BLUEMED s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
3. Máj 2024
Zmluvao akceptácii platobných kariet
65/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Máj 2024
Ramcová dohoda
91/2024
155 052,00 € MEDITRADE spol. s r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Máj 2024
Ramcová dohoda
92/2024
554 400,00 € MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Máj 2024
Ramcová dohoda
93/2024
1 904 760,00 € MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Máj 2024
Ramcová dohoda
94/2024
153 640,80 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Máj 2024
Ramcová dohoda
95/2024
20 399,76 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20243133_Z
65 400,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20243018_Z
22 403,38 € Surgitech s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242827_Z
62 256,00 € PHARMA GROUP, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242606_Z
16 200,00 € INTES Poprad, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242601_Z
18 292,80 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242491_Z
1 095,60 € INTRAVENA s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242485_Z
139 190,45 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242391_Z
114 240,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Apríl 2024
Dohoda o skončení Rámcovej dohody č. Z202310992_Z
Z202310992_Z (236_2023)
0,00 € ELU Medical s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
28. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA
66/2024
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
28. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20242174_Z
57 145,20 € MEDITRADE spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.