Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 11/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5717-2022-LSR
850,00 € Vladimír Špilár - VIOLINMAPLE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 53/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5759-2022-LSR
11 000,00 € ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 8/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5791-2022-LSR
8 800,00 € Lesagro s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 1/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5705-2022-LSR
8 800,00 € IVORE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 18/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5787-2022-LSR
1 900,00 € DREVOKAPITAL , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
Zmluva o dodaní služieb č. Z/327/22/20/06
5785/2022/LSR
15 144,00 € Milan Kuko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
8. December 2022
DOHODA č.7/2022/01 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5773/2022/LSR
25 348,21 € Obec Kľačno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 5/18/IV/2022-Verejná dražba dreva
5793-2022-LSR
18 000,00 € SF WOOD s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 2/18/IV/2022-Verejná dražba dreva
5704-2022-LSR
31 000,00 € DEKRET Holz s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
Kúpna zmluva
5603/2022/LSR
2 821,00 € Vladimír Špilár – VIOLINMAPLE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
8. December 2022
Kúpna zmluva
5607/2022/LSR
3 212,00 € MEF- SLOSPE , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
8. December 2022
DOHODA č. 21/2022/01 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5767/2022/LSR
10 996,93 € Obec Hrušov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 52/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5792-2022-LSR
5 000,00 € KALLA BARREL kft. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
Kúpna zmluva
5560/2022/LSR
998,00 € DYHA TIROLA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 6/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5784-2022-LSR
8 000,00 € JAVORINA, výrobné družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
DOHODA č.7/2022/03 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5766/2022/LSR
21 962,15 € Obec Rudnianska Lehota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 12/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5782-2022-LSR
33 000,00 € TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 7/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5768-2022-LSR
7 000,00 € Matúš Jancek - píla Badín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 3/18/IV/2022-Verejná dražba dreva
5788-2022-LSR
14 700,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. December 2022
Kúpna zmluva
005794/2022/LSR
9 000,00 € ZORA-MIMEX servis, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat