Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Dohoda o náhrade škody
001973/2023/LSR
0,00 € 1. JUDr. Ľubica Bičanová 2. Daniela Maďarová 3. Jozef Ondrka 4. Miroslav Ondrka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231850_Z
23 499,00 € SLOVAKIA TEX s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231851_Z
23 300,00 € LINDAX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231852_Z
31 680,00 € BY-PRODUCT s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 175/18/I/2023/EAD
1937-2023-LSR
7 100,00 € GLOCK Forst Slowakei s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Marec 2023
ZMLUVA č. 83/2023-231
1969-2023-LSR
13,82 € Ľubomír Havran LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 2/26/Np/2017, CRZ 7049/2014/LSR
001199/2023/LSR
0,00 € JAMESO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. Marec 2023
Zmluva 1/25/Np/2023
001201/2023/LSR
0,00 € LESJAMESO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. Marec 2023
Dohoda o využívaní lesnej cesty, zvážnice a lesného skladu
72023
0,00 € Obec Stará Myjava LESY SR, š.p.
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 182/18/I/2023/EAD
1971-2023-LSR
13 000,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 181/18/I/2023/EAD
1976-2023-LSR
5 100,00 € Di Mihálik, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
20. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231669_Z
7 200,00 € Ing. Martina Soľaničová - SOLA-TECH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Marec 2023
Rámcová dohoda č. CRZ 1840/2023/LSR
1840/2023/LSR
7 116,00 € Ján Hudaček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
1924/2023/LSR
511,20 € Ing. Andrej Karas LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Rámcová dohoda č. CRZ 1841/2023/LSR
1841/2023/LSR
3 480,00 € Ján Hudaček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
1919/2023/LSR
89,70 € Irena Mitterová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
1938/2023/LSR
541,15 € ŠPAŇAN, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 2 2023 25 08
001914/2023/LSR
250,00 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
20. Marec 2023
Rámcová dohoda č. CRZ 1843/2023/LSR
1843/2023/LSR
19 170,00 € Ján Hudaček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
20. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
1922/2023/LSR
2 043,84 € MUDr. Petr Prokš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer