Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Dohoda o spolupráci
4/2024
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
29. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
3/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
2/2024
1 750,00 € PERUN SK s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1/2024
5 500,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
25. August 2023
Zmluva o bežnom účte
10/2023
0,00 € Štátna pokladnica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
22. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D/7/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
9. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D/4/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
9. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D/6/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
9. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D/5/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
9. August 2023
DIRECT FINANCIAL COOPERATION (DFC)
9/2023
8 300,00 € World Health Organization Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
6. Júl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/RÚVZ Svidník
8/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
15. Jún 2023
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
7/2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
6/2023
2 000,00 € Michal Puľo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
5/2023
1 699,28 € Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - A22106391
4/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
21. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
3/2023
13 140,00 € Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
21. Marec 2023
Zamestnávateľská zmluva DDS
2/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
D/1/2023
0,00 € Peter Pilip BYTSERVIS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
30. December 2022
Kolektívna Zmluva na rok 2023
1/2023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri RÚVZ so sídlom vo Svidníku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
14. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D/4/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku