Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 8/2022
RD č. 8/2022
57 504,24 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 10/2022
RD č. 10/2022
50 436,89 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 9/2022
RD č. 9/2022
63 014,31 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 6/2022
RD č. 6/2022
27 865,20 € POZANA MEAT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 7/2022
RD č. 7/2022
25 075,20 € POZANA MEAT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
ZoD 5/2022
11 745,32 € REALITY 99 s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 11/2022
RD č. 11/2022
36 712,03 € GM plus, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. September 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 15/2021
15/2021
0,00 € Ing. Jozef Gatial Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. September 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
ZoD č. 4/2022
4 800,00 € CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Štefana Malatinca, platiteľ: Jozef Malatinec
30062022
0,00 € Jozef Malatinec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. September 2022
Zmluva
Zmluva z 16.9.2022
39,62 € TESCO STORIES SR, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. September 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 7.9.2022
527,50 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Kraic
30062022
0,00 € Ing. Milan Kraic Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
30062022
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Denisu Kurčíkovú, platiteľ: Martin Kurčík
30062022
0,00 € Martin Kurčík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ioana Andrusica , platiteľka: Monika Polačeková
30062022
0,00 € Monika Polačeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miroslavu Galkovú, platiteľka: Anna Martinus Galková
30062022
0,00 € Anna Martinus Galková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michaelu Víglaskú, platiteľ: Jaroslav Víglaský
30062022
0,00 € Jaroslav Víglaský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Máriu Balgovú, platiteľka: Ing. Slávka Balgová
30062022
0,00 € Ing. Slávka Balgová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michala Ďurkyho, platiteľka: Anna Kuzmová
30062022
0,00 € Anna Kuzmová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb