Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Darovacia zmluva č.7/2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
630,91 € Kimberly- Clark, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2023
Darovacia zmluva č.6/2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
18,60 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 25.11.2022
9/2023
13 070,64 € INMEDIA s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Čiastková zmluva 8/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. Apríl 2023
Darovacia zmluva
5/2023
196,89 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní stravy č. 300/2023
300/2023
0,00 € Vladimír Králik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní stravy č. 301/2023
301/2023
0,00 € Alžbeta Dvorská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE pre rok 2023
1/2023
0,00 € Základná odborová organizácia pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Kremnica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Marec 2023
Darovacia zmluva
4/2023
0,00 € Zelený sen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
2/2023
419,00 € Slnko ľudom , občianske združenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE č. 11/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Herc Jozef
11/2020
0,00 € Zuzana Hercová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve č. 105001949
5/2023
0,00 € UNIQA d.d.s.,a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Február 2023
Zmluva o dodávke stravy
118/2023
0,00 € CSS Horný Turiec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
3. Február 2023
Zmluva o dodávke stravy
4/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Január 2023
Kolektívna zmluva
3/2023
0,00 € Základná odborová organizácia pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Kremnica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí vecného daru č. 4/2023
Darovacia zmluva č.2/2023 vecný dar
129,60 € Daniel Slabej - DANER Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Január 2023
Darovacia zmluva č.1/2023
Darovacia zmluva č.1/2023
57,47 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
16. Január 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 100012547
2/2023
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby s názvom : Domov dôchodcov a DSS Kremnica-zníženie energetickej náročnosti objektu
Zmluva o dielo 1/2023
27 000,00 € Ing. Viliam Michálek, PhD. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 33/2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 33/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb