Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.19
14 333,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. November 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.18
13 027,76 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.16
8 522,75 € KREMPEK s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.15
7 777,72 € Fatra TIP s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Akadémia vzdelávania Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Darovacia zmluva č.11/2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
1 235,19 € Slnko ľudom , občianske združenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Október 2023
Rámcová dohoda
13/2023
6 203,00 € Limas s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. September 2023
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE č. 11/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Herc Jozef
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE Č. 11/2020
0,00 € Zuzana Hercová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. September 2023
Darovacia zmluva č.10/2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
351,73 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 302/2023/ODDMPU
12/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2023
Darovacia zmluva č.9/2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
114,97 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2023
Darovacia zmluva č.8/2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
44,86 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z-D-2022-000544-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia zo dňa 16.05.2022
11/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície v Kremnici č. 4/2014 zo dňa 31.03.2014
10/2023
80,00 € Mesto Kremnica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Jún 2023
Darovacia zmluva č.7/2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
630,91 € Kimberly- Clark, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2023
Darovacia zmluva č.6/2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
18,60 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 25.11.2022
9/2023
13 070,64 € INMEDIA s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Čiastková zmluva 8/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. Apríl 2023
Darovacia zmluva
5/2023
196,89 € ALFA, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní stravy č. 300/2023
300/2023
0,00 € Vladimír Králik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb