Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/19/054/167
355,62 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
11. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04799
19-432-04799
Doplnená
2 000,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Fond na podporu umenia
22. Marec 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci podľa §52
Dohoda číslo 18/19/52A/38
0,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26. Október 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a
DOHODA číslo 17/19/52A/360
0,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 15/2015/ú54-Šnz
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Raková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28. September 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
DOHODA č.15/19/52A/250
0,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. Jún 2015
Dodatok č.1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO a FO, podľa § 52a zákona č. 5/2004
DODATOK č. 1 k DOHODE č. 15/19/52A/68
0,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
27. Marec 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
Dohoda č. 15/19/52A/68
0,00 € Centrum voľného času,Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
2. December 2014
Dodatok č.1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
DODATOK č.1 k DOHODE č.48/§52a/2014/ŠR
0,00 € Centrum voľného času,Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26. August 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
Dohoda č. 48/§52a/2014/ŠR
0,00 € Centurum voľného času Raková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
29. Január 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO
Dohoda č. 6/§52a/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca
20. Február 2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 27/§51/2013/NP VAOTP SR
0,00 € Centrum voľného času, Raková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca