Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
August
2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2/2022-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Horváthová Jaroslava
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 1/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 4/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hrišovce
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 2/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
14.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
001
0,00 € Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Richnava
14.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere,odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.18/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce
11.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
Dodatok k zmluve10/22
0,00 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
11.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
10/2022
0,00 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
4.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dodatok č.1
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
20.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2022 zo dňa 30.12.2021
17/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
15.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.5/2022 zo dňa 31.12.2021
5/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kaľava
14.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve 2022
16/2022/1
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Vojkovce
13.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022
3/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
11.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve
25/2022
78,33 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
2.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
67/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
30.
Máj
2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2022 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. SEZ Krompachy a.s.
19.
Marec
2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda 21/44/060/38
7 408,88 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25.
Marec
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/060/80
7 192,60 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
1 2 »