Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2024-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Food Art Temple Bar
8. Jún 2024
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb č.2/2012-POH
2024/19 - 8
19,31 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
8. Jún 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č.1/2018 - ZSS
2024/20 - 6
29,55 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2024-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. KRIMA s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2024-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Ing. Oliver Richnavský
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
1/2014
0,00 € Ekover Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2024 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Mgr. Vladimíra Onderčinova
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2019 SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Východoslovenská distribučná
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2017- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Bridge-WORLD s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2023 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. C<K Limousines s.r.o.
29. Február 2024
Zmluve o poskytovaní sliužieb pri zbere BRKO
1/2020 - BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Reštaurácia Melódia
29. Február 2024
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
6/2012- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Kluknavská mliekáreň
29. Február 2024
k Zmluve o poskytovaní sliužieb pri zbere BRKO
7/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
28. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 16/2024
2024/85
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Vojkovce
26. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2024
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
26. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO č. 3/2015
11/2024
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
23. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
ZPVMI1412202318/A
0,00 € Ekover, s. r. o. ENVI-PAK, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
ZPVMI1412202312/A
0,00 € Ekover, s. r. o. ENVI-PAK, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
10/2014-ZSS
29,55 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260