Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2023 SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. IZOŠKOT s.r.o.
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žakarovce
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
1/2023 - ZSS
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žakarovce
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2023 zo dňa 29.12.2022
23/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
9. Marec 2023
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2/2012-POH
2023/2
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
9. Marec 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.7/2023
2022/45
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Dodatok č.2 k Ročnej zmluve o zbere KO 2022
2022/41
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zml. o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č.1/2018 - ZSS
2023/1
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Dodatok č.4 k Zml. o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č.1/2018 - ZSS
2022/42
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2/2012-POH
2022/43
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
1. Marec 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
19/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2023
INE_010/2023
0,00 € EKOVER s.r.o. Mesto Krompachy
23. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
D14/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul.
23. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
D15/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul.
21. Február 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
4/2023
0,00 € Ekover, s.r.o Obec Hrišovce
16. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2012 - POH
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kolinovce
16. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2018 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kolinovce
14. Február 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činnostíč. 18/2023
18/2023
0,00 € EKOVER Obec Beharovce
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2019-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. MAJESTY SPIŠ, Slovinky