Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/27/054/24
508,68 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200618001D06
0,00 € Obec Prestavlky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. November 2023
Dohoda č. 23/27/010/26
027/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Prestavlky
25. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/27/010/26
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/442
307,98 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12. September 2023
Poistná zmluva ProFi Extra - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
024/2023
73,68 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava Obec Prestavlky
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6559/2022-180
20 000,00 € Obec Prestavlky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Zmluva č. 443/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
443/2023/ODDDO
3 000,00 € Obec Prestavlky Banskobystrický samosprávny kraj
28. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/27/010/49-1
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/138
Doplnená
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/012/33
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/010/49
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200618001D05
22 981,16 € Obec Prestavlky, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Prestavlky
0,00 € Obec Prestavlky Štatistický úrad SR
27. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200618001D04
13 658,92 € Obec Prestavlky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Máj 2022
Zmluva č. 1046/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1046/2022/ODDDO
5 200,00 € Obec Prestavlky Banskobystrický samosprávny kraj
6. Máj 2022
Zmluva č. 1046/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
014/2022
5 200,00 € Obec Prestavlky, Prestavlky 226, 966 01 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica
3. Február 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200618001D03
13 658,92 € Obec Prestavlky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2021-004833
Doplnená
69 343,13 € Obec Prestavlky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/27/012/50
0,00 € Obec Prestavlky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica