Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/108
0,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. Október 2022
DOHODA č.7/2022/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
CRZč.4444/2022/LSR
57 288,00 € Obec Trenčianske Jastrabie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/0640 o poskytnutí dotácie
2022/0640
2 000,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Trenčiansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
21/2022
200,00 € Obec Trenčianske Jastrabie RychTech,s.r.o.,
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
OCUTM-S2022/00244-001
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Obecnom úrade Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Mitice
6. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trenčianske Jastrabie
0,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Štatistický úrad SR
30. Marec 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/13/054/53
3 406,14 € Obec Trenčianske Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
8. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/33
0,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQL7
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQL7
Doplnená
19 038,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Trenčianske Jastrabie
Doplnená
0,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Štatistický úrad SR
8. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0609
26 848,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo financií Slovenskej republiky
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020
649/B630/2020
6 080,00 € Obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. Október 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K137-222-13
IROP-Z-302021K137-222-13
45 342,96 € Obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Júl 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/136
Doplnená
80 020,87 € obec Trenčianske Jastrabie Slovenská agentúra životného prostredia
25. Január 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-10
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-10
0,66 € Obec Trenčianske Jastrabie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9. September 2016
DOHODA č. (01/2016/07) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.5286/2016/LSR
28 007,00 € Obec Trenčianske Jastrabie LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
44554/2015-TN
0,00 € obec Trenčianske Jastrabie Sociálna poisťovňa, ústredie
9. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
350/2015-2050-1200
Doplnená
118 493,88 € obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo hospodárstva SR
28. August 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2014
722/B630/2014
7 200,00 € Trenčianske Jastrabie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Apríl 2011
Dodatok č. 1/DZ221101207330101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012073301
DZ221101207330101
499 533,57 € Obec Trenčianske Jastrabie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR