Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
28. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2014
1
0,00 € JUMA Trenčín s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
18. Október 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
69a22e49-85ae-4540-8cef-0642ed546b74
50,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
29. September 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
7.
1 000,00 € ZUŠ Nemšová Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
21. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestrov
3
0,00 € Mgr. Lucia Plevová Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
18. Júl 2022
Zmluva č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_051
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
9. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11
20/13/010/46
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Drietoma 453
5. Máj 2016
Darovacia zmluva
403/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
11. Jún 2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_TN_283
2015_MPC_ANG_BB_TN_283
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
18. Jún 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22022/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22022/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Drietoma 453