Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2016
Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy
60-102-1648/2016
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Melčice - Lieskové
13. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
158-11-583/2014
45,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Melčice-Lieskové