Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o dielo
05/12/2023
35 049,19 € Jamav s.r.o Obec Komárov
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
19/2023
1 000,00 € Povmart, s.r.o. Obec Komárov
6. November 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0506
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Komárov
18. Júl 2023
ZMLUVA č. 507/2023/OPR o poskytnutí dotácie
507/2023/OPR
2 400,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Komárov
17. Máj 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-133-055/2023
KRHZ-PO-VO-133-055/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Komárov
25. Apríl 2023
Dodatok č. 4 Zmluva o o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/012/19
č. 37/012/19
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Komárov
25. Apríl 2023
Dodatok č. 7 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/002/16
37/002/16
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Komárov
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo
05-04-2023
9 990,00 € Ing. Jozef Mihaľ - Projekta Obec Komárov
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
06/12/2022
1 619,39 € Advokátska kancelária JUDr. Matúš Hrib, advokát Obec Komárov
24. Október 2022
Zmluva o dielo
24-10-2022
45 372,61 € Miroslav Petruška Obec Komárov
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 1039/2022/OPR o poskytnutí dotácie
ZMLUVA č. 1039/2022/OPR o poskytnutí dotácie
30 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Komárov
14. Júl 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Dodatok č.3
37/012/19
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Komárov
29. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1172/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Komárov
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
1053/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Komárov
7. Október 2020
Zmluva č. 63/POD-701/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2020/41
4 987,50 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Komárov
16. September 2019
Zmluva o výpožičke č. : PHZ-OPK2-2019/002420-039
PHZ-OPK2-2019/002420-039
107 665,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Komárov
25. Júl 2019
Zmluva č. 56/POD-701/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/55
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Komárov
11. Júl 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-052
KRHZ-PO-2018/452-052
11 215,54 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Komárov
20. Jún 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001445-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001445-003
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Komárov
27. Október 2017
Z M L U V A č. 123360 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123360 08U03
47 991,00 € Environmentálny fond Obec Komárov