Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106084/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083055
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083075
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083064
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
22. Január 2024
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby č.: 7919009663
7919009663
0,00 € Viessmann, s.r.o. Obec Drahovce
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20205855
RA-SNCA/20205822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Drahovce
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/341
Z-O/2024/TZKO/341
39 210,00 € ELEKOS Obec Drahovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23378577
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby
Zmluva
4 320,00 € Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Drahovce
Zmluva
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
7. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
7. December 2023
Zmluva
Zmluva
0,00 € Lindström, s.r.o. Obec Drahovce
6. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S Obec Drahovce
27. November 2023
Z M L U V A č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
377 000,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce