Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97958/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Trenčianske Jastrabie
11. Január 2023
Kúpna zmluva
5/2023
1,00 € Nové Hôrky s.r.o., Trenčianske Jastrabie č.467, 913 22 Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
11. Január 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
3/2023
0,00 € Nové Hôrky s.r.o., Trenčianske Jastrabie č.467, 913 22 Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
11. Január 2023
Nájomná zmluva
4/2023
1,00 € Nové Hôrky s.r.o., Trenčianske Jastrabie č.467, 913 22 Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
10. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa §588 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov
2/2023
1,00 € Žáčik Peter, Rehák Jozef Mgr., Bezák Miroslav, Bezáková Ivana, Varhaník Marián, Varhaníková Miroslava, Sedliačková Petra, Vodáček Štefan, Vodáčková Zuzana, Rehák Michal, Šiko Štefan, Rehák Roman Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
4. Január 2023
Zmluva o správe a servise IT
1/2023
0,00 € SH systém spol.s.r.o., Dlhé Hony 17, Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
21. December 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - plyn
40/2022
0,00 € Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
14. December 2022
Zmluva o spolupráci
39/2022
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
7. December 2022
Dohoda č. 22/13/010/108
38/2022
0,00 € Úrad Práce sociálnych vecí a rodiny, M.R. Štefánika 20.911 01 Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
6. December 2022
Zmluva o dielo
37/2022
19 500,00 € Ing. Adam Margoč - AMKO, Na Vinohrady 29 A,911 05 Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
1. December 2022
Zmluva o dielo
36/2022
88 614,64 € COLAS Slovakia,a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
19. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
33/2022
0,00 € Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
19. Október 2022
Zmluva o dielo
35/2022
75,00 € Ing. Katarína Čipková, Soblahov č.486, 913 38 Soblahov Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
17. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
31/2022
0,00 € Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
13. Október 2022
Dohoda č.7/2022/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR
30/2022
57 288,00 € LESY Slovenskej republiky,š.p., Námestie SNP 8,975 66 Banská Bystrica Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
8. September 2022
Kúpna zmluva - rámcová č. PU042/2022
29/2022
0,00 € ATC-JR,s.r.o.,Vsetínska cesta 766,02021 Púchov Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
23. August 2022
Zmluva o výpožičke č.09/2022
28/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59,907 01 Myjava Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
19. August 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
27/2022
400,00 € Róbert Kajzer, Nemečky č.170, 956 22 Prašice Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
21. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
26/2022
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22
19. Júl 2022
Zmluva č.2022/0640 o poskytnutí dotácie
25/2022
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie , Trenčianske Jastrabie č. 102, 913 22