Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2021
ZMLUVA O DIELO
VUGK14/2021Z
Doplnená
1 178 944,55 € SYTIQ a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
7. August 2012
ÚPLNÉ ZNENIE K O N T R A K T U o poskytovaní prác a služieb na rok 2012 úplné znenie ku dňu 15. 06. 2012 (na základe uzavretého Kontraktu a jeho Dodatku č. 1)
22/2012
640 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22. December 2023
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2024
3-110-0017-2023
Doplnená
530 725,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
15. December 2022
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2023
3-110-0015-2022
Doplnená
503 670,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
19. December 2018
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2019
VUGK01/2019Z
Doplnená
455 928,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
19. December 2019
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2020
VUGK01/2020Z
Doplnená
556 583,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22. Január 2015
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2015
1/2015Z
Doplnená
420 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
14. Január 2016
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2016
1/2016Z
Doplnená
470 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22. December 2016
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2017
VUGK01/2017Z
Doplnená
470 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20. December 2017
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2018
VUGK01/2018Z
Doplnená
594 792,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
18. December 2020
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2021
VÚGK01/2021Z
Doplnená
615 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22. December 2021
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2022
VUGK01/2022Z
420 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
10. Január 2012
K O N T R A K T o poskytovaní prác a sluţieb na rok 2012
1/2012
Doplnená
960 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
26. Apríl 2012
DODATOK č. 1 ku K O N T R A K T U na rok 2012
15/2012
320 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
25. Február 2013
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2013
1/2013
Doplnená
636 837,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
31. Január 2014
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2014
1/2014
Doplnená
500 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
21. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
11/2012
Doplnená
266 700,00 € Intergraph CS s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
16. Október 2013
ZMLUVA O DIELO
18/2013
258 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Consulting spol. s.r.o.
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0006-2022
196 357,70 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.
23. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK09/2020Z
194 226,90 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.