Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
50/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola Námetovo - Komenského ul. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
51/§51/2016 NO
0,00 € DREVODOM ORAVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
52/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. August 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
53/§51/2016 NO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/V/OE/2016
2/V/OE/2016
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14. September 2016
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania
NO1/OPPNKaPČ/SOC/2016/31706 č.z. 2016/179718
0,00 € Ladislav Matejčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
54/§51/2016 NO
0,00 € Ručková Anna, Bc. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
55/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
56/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
57/§51/2016 NO
0,00 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
58/§51/2016 NO
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
59/§51/2016 NO
0,00 € Obec Suchá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
60/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
61/§51/2016 NO
0,00 € Oravská poliklinika Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
62/§51/2016 NO
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
63/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
64/§51/2016 NO
0,00 € Zelená lekáreň, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. Október 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
65/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Vavrečka 204 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. Október 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
66/§51/2016 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. Október 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
67/§51/2016 NO
0,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo