Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/21/010/1
0,00 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/220
1 441,84 € IMEnergy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/219
313,94 € Centrum sociálnych služieb Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/24
19 255,56 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/28
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. December 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/383
51,33 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/17
0,00 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/30
0,00 € Obec Čimhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/26
0,00 € Obec Vitanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/218
197,67 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/217
709,29 € AD dekor, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/8
0,00 € Obec Mútne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/44
0,00 € Obec Liesek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/215
709,29 € PETROSTAV SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/24
0,00 € Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/9
0,00 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/14
0,00 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/5
0,00 € Obec Oravská Jasenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/104-2
0,00 € Matiaso Lucacci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/13
0,00 € Obec Suchá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo