Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
105/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Šport SiTy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
106/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Martin Pakos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
107/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
108/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Eko Energy Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
109/§51/2015 NO
0,00 € Igor Glonek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
110/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Október 2015
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
93/§52a/2015 NO
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13. November 2015
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia - schodolez
NO1/OPPNKaPČ/SOC/2015/34021-003
0,00 € Hubočáni Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
111/§51/2015 NO
0,00 € Eurotron component, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
112/§51/2015 NO
0,00 € Obec Hruštín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
113/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
114/§51/2015 NO
0,00 € Green Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
115/§51/2015 NO
0,00 € LIBEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
116/§51/2015 NO
0,00 € Danielčáková Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
117/§51/2015 NO
0,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
118/§51/2015 NO
0,00 € EBECO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
119/§51/2015 NO
0,00 € Comercial, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120/§51/2015 NO
0,00 € MATRATEX manufacture s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda 39/§50/PS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnaného UoZ
39/§50/PS/2015
Doplnená
0,00 € Roman Mačinec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
121/§51/2015 NO
0,00 € Rešutík Milan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo