Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2016
Dohoda č. 28/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
28/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € VZT-klima s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2016
Dohoda č. 29/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
29/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Rastislav Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Máj 2016
Dohoda č. 32/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
32/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Viktor Vaňo-ViVaTo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2016
Dohoda č. 36/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
36/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2016
Dohoda č. 40/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
40/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Rozália Némethová-agentúra Dorothea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. August 2016
Dohoda č. 42/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
42/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2016
Dohoda č. 43/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
43/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/11
7 789,40 € PE-ES,n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/44
7 789,40 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/77
7 789,40 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/120
7 789,40 € Ing. Roman Pátrovič ROMERX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/123
7 789,40 € Zuzana Medeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Január 2020
Dohoda č. 20/18/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/50J/1
7 767,99 € "HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Január 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Úspešne na trhu práce"
4/§51a/2016/TO
7 731,00 € TOPNAD, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/18/054/53
7 685,60 € Mgr. Jana Brlošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/31
7 661,97 € TICHELMANN SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/2
7 645,56 € La´s studios, s. r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/3
7 645,56 € Ing. JUDr. Katarína Račková, notárka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/9
7 645,56 € ALW, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/14
7 645,56 € Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany