Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy
1/§54/2016/hrady/TO
78 242,07 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/11
76 851,60 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/36
73 169,80 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k 23/18/059/2
72 161,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Február 2021
Dohoda č. 21/18/59/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/1
71 658,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/39
70 384,55 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020
20/18/060/50
70 108,01 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2020
Dohoda č. 20/18/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/1
69 566,88 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/96
68 782,44 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. September 2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/18/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k 21/18/059/1
66 916,71 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2019
Dohoda č. 19/18/059/1 o  poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákona o službách zamestnanosti")
19/18/059/1
65 453,52 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Október 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov za umiestnenie dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
01/§54/2017/TO
65 411,00 € Rekondícia SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/18/059/3
64 538,40 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Február 2018
Dohoda č. 18/18/059/1 o o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti
18/18/059/1/TO
61 528,80 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Október 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/2
60 752,83 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2017
" Dohoda č. 2/§59/2017 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
2/§59/2017/TO
58 933,92 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. November 2020
Dohoda č. 20/18/54X/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/2
57 788,28 € PENZIÓN, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/4
57 766,56 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2016
Dohoda č. 2/§59/2016 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
2/§59/2016/TO
56 163,24 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/2
53 386,66 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany