Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-2022-011 (Dodávka potravín)
Z-2022-011-D1
0,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. September 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-15
0,00 € Marcel Dulanský Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. September 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-16
0,00 € Jurij Petrovič, Martin Krček Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-17
0,00 € Katarína Kollárová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Október 2023
Zabezpečenie odbornej praxe (Dominika Sulíková)
Z-2023-027
0,00 € Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Október 2023
Zabezpečenie odbornej praxe (Nina Bartová)
Z-2023-028
0,00 € Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
23. Október 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-18
0,00 € Nikola Lorencová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Október 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-19
0,00 € Slavomír Magál Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Október 2023
Zabezpečenie odbornej praxe (Sabína Poláková)
Z-2023-030
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. November 2023
Prenájom autocvičiska
Z-2023-031
0,00 € GAŠPI s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. November 2023
Prenájom nebytových priestorov
Z-2023-032
0,00 € GAŠPI s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. November 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-20
0,00 € Jana Pereszlényiová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. December 2023
Dodatok č. 2 k návrhu PZ č. 1009901491 (poistenie majetku)
Z-2023-019-D2
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Január 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-1
0,00 € Jozef Raučina Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Január 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-2
0,00 € Natália Cintulová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Február 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-01
0,00 € Jozef Raučina Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Február 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-02
0,00 € Natália Cintulová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Február 2024
Darovacia zmluva
Z-2024-003
0,00 € MVDr. Andrej Alaksa Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. Február 2024
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2024-03
0,00 € Ing. Ľubomír Knížat Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Z-2024-006
0,00 € PcProfi s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra