Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-01
0,00 € Veterinárna klinika Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
27. Február 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-02
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lieskovec Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
28. Február 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-03
0,00 € Veterinárna ambulancia MVDr. Juraj Bodo Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
3. Marec 2023
Spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom
Z-2023-005
0,00 € MOREZ GROUP a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-04
0,00 € Ing. Robert Garaj AGROHORS Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
12. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-05
0,00 € Suelin s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-06
0,00 € Marián Krásny LUMA Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-07
0,00 € Jazdecký klub Navaho Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-08
0,00 € Klub výchovy psov KETY Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-09
0,00 € SHR - Stanislav Rideky Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-10
0,00 € Juraj Vidniš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
3. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-11
0,00 € Peter Detko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-12
0,00 € MVDr. Juraj Nemček Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Máj 2023
Zmluva o pyskytovaní finančných prostriedkovna tehotenské štipendiá
Z-2023-011
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-13
0,00 € MVDr. Elemír Žoldoš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Jún 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-14
0,00 € Csaba Balogh Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 0999000412 (úrazové poistenie)
Z-2023-016
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559009377 (PZP)
Z-2023-017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001980 (havarijné poistenie)
Z-2023-018
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-2022-011 (Dodávka potravín)
Z-2022-011-D1
0,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra