Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-005
2 022,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-004
2 022,00 € CS-FRUIT s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-003
2 022,00 € ALFA-R FOOD s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Kolektívna zmluva
Z-2022-002
2 022,00 € ZO OZ PŠaV SR pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dohoda o stáži odbornej praxe v Japonsku
Z-2022-001
2 022,00 € Kawachi Genichiro Store Co. Ltd. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. November 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
Z-2023-036
2 000,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. December 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-037
2 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Kúpna zmluva - lama alpaca
Z-2023-041
1 450,00 € MVDr. Andrej Alaksa Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
19. December 2023
Kúpna zmluva - ara ararauna
Z-2023-044
1 200,00 € Patrik Tokoš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
9. December 2022
Prenájom telocvične
Z-2022-031
1 000,00 € OZ HA3K Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej praxe študentov UKF v Nitre
Z-2023-008
1 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve z 12.03.2018
Z-2018-002-D1
907,20 € osobnyudaj.sk s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve zo 17.12.2010
Z-20101217-D1
900,00 € HOUR s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. November 2022
Bezodplatný prevod majetku
Z-2022-028
712,40 € „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-2024-005
668,00 € PcProfi s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva - papagáj Žako
Z-2023-010
600,00 € Daniela Vančová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Marec 2024
Darovacia zmluva
Z-2024-012
500,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
9. Júl 2024
Prenájom priestorov školy
Z-2024-027
500,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
5. Júl 2023
Prenájom priestorov školy
Z-2023-020
460,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Kúpna zmluva - gekončík nočný
Z-2023-040
436,00 € Ing. Tomáš Stanko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra