Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4437/2023
0,00 € Mediform, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4438/2023
0,00 € Media Comp. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4439/2023
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4440/2023
0,00 € A L U N A spol. s r.o. GEMERCLINIC n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4441/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4442/2023
0,00 € Lima SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4443/2023
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4444/2023
0,00 € ViaPharma SK s. r. o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4445/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4446/2023
0,00 € GlobalMed a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4447/2023
0,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4448/2023
0,00 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4449/2023
0,00 € Roner, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4450/2023
0,00 € MED - solutions s. r. o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4451/2023
0,00 € MED - solutions s. r. o. Hospitale, s.r.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4452/2023
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4185/2023
0,00 € Medinet s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4186/2023
0,00 € GlobalMed a. s. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4187/2023
0,00 € Media Comp. s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4188/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice