Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
104
0,00 € Hippospring, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
105
0,00 € Boris Baláž Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
106
0,00 € Roman Kostúr Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
107
0,00 € PhDr. Jaroslav Lazorík - Záhrada Real Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
108
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
109
0,00 € POSSESSOR s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
110
0,00 € Štátne lesy – TANAP, š.p.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
111
0,00 € SHR – Milan Tomko Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
112
0,00 € Vincent Holubec - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
6. Október 2013
ZMLUVA O NÁJME
ZN 230913/2013
0,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Svodín, prevádzka Komárno Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
24. Október 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
23/2013
0,00 € AGROANVA, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
28. Október 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
22/2013
0,00 € Agrár LAND s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
6. November 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
24/2013
0,00 € Jozef Šlachta Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2013
P F E R D E K A U F V E R T R A G
25/2013
0,00 € Andreas RITTER Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
114
0,00 € Tibor TÓTH - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
115
0,00 € Peter Hupka - DREVOOBAL Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
116
0,00 € Matej Wiczmándy - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. November 2013
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
117
0,00 € Pavel Vigaš – VIMAR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. November 2013
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
118
0,00 € Roman Meszáros Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. December 2013
PFERDEKAUFVERTRAG
27/2013
0,00 € Bernard Kammel Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.