Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2013
0,00 € Jiří JIRSA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Júl 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
19/2013
0,00 € Ferenčíková Renáta Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Júl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 400/1178-0005/2013 o poskytnutí štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
400/1178-0005/2013
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
30. Júl 2013
ZMLUVA O REKLAME A SPOLUPRÁCI
62
0,00 € SIGI TRADE, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. August 2013
PFERDEKAUFVERTRAG
20/2013
0,00 € Mag. Erich Moser Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. August 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2013
0,00 € GG BUILDING, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. August 2013
Zmluva o obstaraní záležitosti
66
0,00 € RZP – Asistenčné služby, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
70
0,00 € ZOO Košice Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
71
0,00 € RADVAŇ s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
72
0,00 € SPOL AGRO POČÚVADLO s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
73
0,00 € Ing. Nagy Ferenc, N:RV s.r.o. Vydrany Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
74
0,00 € Ján CIRAN Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
75
0,00 € CABANOVÁ Marianna - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
76
0,00 € Milan GONDA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
77
0,00 € OLLA s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
79
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. August 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
80
0,00 € Ranč LHOTA a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. September 2013
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV
81
0,00 € INTA Biotechnologies, BIO-OIL Group Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
82
0,00 € Zuzana Valovičová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
83
0,00 € Ing.Kamil Šulko Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.