Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2012
m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
31
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Marec 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
32
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. Marec 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
33
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
24. Marec 2012
DOHODA O PRIPÚŠŤANÍ KOBYLY-- PRIRODZENÁ PLEMENITBA
001/2012
0,00 € ŠMEHYLOVÁ PATRÍCIA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
28. Marec 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
34
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Apríl 2012
Zmluva o poskytovani stravy
806/2012
Doplnená
0,00 € Obec Topoľčianky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2012
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
36
0,00 € Ravena, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Máj 2012
DOHODA O PRIIPÚŠŤANÍÍ KOBYLY-- PRIIRODZENÁ PLEMENIITBA
002/2012
0,00 € Jamrichová Blanka a Jozef Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Máj 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
40
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Máj 2012
DOHODA o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia automatickej monitorovacej sady na meranie vlhkosti a teploty pôdy, zrážok a hladiny podzemnej vody
41
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Jún 2012
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
01/2012_2
0,00 € TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, S.R.O. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
30. Jún 2012
DOHODA O PRENÁJME KOŇA
03/2012
0,00 € Ing. Ivan PODOLSKÝ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Júl 2012
DOHODA O PRIPÚŠŤANÍ KOBYLY- PRIRODZENÁ PLEMENITBA
004/2012
0,00 € Viliam Dudáš Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Júl 2012
ZMLUVA O ZAPOŽIČANÍ PRENOSNÝCH BOXOV PRE KONE
1/2012/NŽT
0,00 € Spodnik Peter Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. Júl 2012
DOHODA O PRIPÚŠŤANÍ KOBYLY- PRIRODZENÁ PLEMENITBA
005/2012
0,00 € Čerešňa Miloš Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Október 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
43
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Október 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
44
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Október 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
45
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Október 2012
ZMLUVA O NÁJME A VÝCVIKU ŠPORTOVÝCH KONÍ
č. 01/2012
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. November 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
46
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.