Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2021
Kúpna zmluva č. 54/EAD IV.Q/OZ12/2021
7953/2021/LSR
57 300,00 € PRP, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
5. Apríl 2012
Kúpna zmluva č. 108/OZ 12/2.Q.2012/EAD
3139/2012/LSR
57 120,00 € LESS & Co, s.r.o. Lesy SR? š.p. OZ Liptovský Hrádok
20. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 87/2.Q./2022/EAD/OZ12
3119/2022/LSR
57 090,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DREVOPRÍREZY, s.r.o.
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 02/2023/DNS
2314/2023/LSR
56 880,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
13. September 2023
Kúpna zmluva č. 14/2023/DNS
5485/2023/LSR
56 880,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO č. 04/204/2023/LSR/12
5644/2023/LSR
56 797,80 € REKOM - Košice s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
13. Apríl 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/22/12/05
2098/2022/LSR
56 145,89 € Iveta Vinarčíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. Február 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/19/12/01
1438/2019/LSR
55 625,13 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/17/12/01
1953/2017/LSR
55 524,50 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. PČ/0012/2012/12/05 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
5810/2012/LSR
55 458,76 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
18. November 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/306/21/12/02
7958/2021/LSR
54 965,47 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 40 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1339/2024/LSR
54 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
22. Január 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/21/12/02
3113/2021/LSR
54 794,54 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 39/EAD IV.Q/OZ12/2021
3292/2021/LSR
54 378,00 € Wood Via s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17. Október 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/308/18/12/02
7054/2018/LSR
54 197,52 € BioWald, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/16/12/05
971/2016/LSR
53 073,68 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
4. Február 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/21/12/02
3125/2021/LSR
52 220,76 € Euroles, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/16/12/02
1107/2016/LSR
51 969,25 € Prvá čiernovážska, s. r. o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
6. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. DNS-H.004/2023/12/03
6574/2023/LSR
51 917,76 € Štefánia Jaňáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. Január 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/21/12/02
3114/2021/LSR
51 063,32 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok