Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2014
Kúpna zmluva č. Z48/2014-KV
Z48/2014-KV
52 664,72 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania
Z 28/2024-KV
52 244,91 € Up Déjeuner, s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Apríl 2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
Z12/2020-KV
49 900,00 € Sýkora – advokátska kancelária, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Marec 2011
Zmluva o dielo č. IPS 2011/01-003
Z8/2011
Doplnená
49 443,14 € IPS Staving s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Október 2023
Zmluva o dielo
Z 33/2023-KV
42 898,73 € UNITECHNOLOGY, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2020
ZMLUVA O DIELO
Z87/2020-KV
40 800,00 € x-arch s. r. o Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. November 2019
Zmluva o dielo č.20191223
Z52/2019-KV
39 574,19 € MK – Centrum, s.r.o., obchodné zastúpenie firmy SLOVAKTUAL Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. September 2023
Zmluva o dielo
Z 27/2023-KV
Doplnená
43 818,96 € IPS Group Industries, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Júl 2018
Zmluva o dielo č. Z40/2018-KV
Z40/2018-KV
Doplnená
30 804,94 € EREMSTAV, spol. s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. August 2016
Zmluva o dielo č. IPSG 2016-08-01
Z19/2016
Doplnená
31 980,16 € IPS Group Industries, spol. s r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2020
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu
Z27/2020-KV
24 560,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. September 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 10 (GAMO č. 111091845, AKU č. Z44/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z-44/2011
24 340,49 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Marec 2014
Rámcová dohoda
Z15/2014-KV
23 998,80 € DALI-BB, s.r.o Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. December 2014
Zmluva č. Z53/2014-KV o poskytnutí služby – pranie prádla
Z53/2014-KV
23 998,80 € PRAMAKO, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. August 2015
Rámcová dohoda
Z66/2014-KV
23 998,80 € Peter Kuklica – Priemyselný tovar Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Júl 2014
Rámcová dohoda č. Z14/2014-KV
Z14/2014-KV
23 998,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Január 2024
Dodatok č.009 k Zmluve o dodávke plynu
Z 48/2023-KV
23 018,83 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Jún 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 7 (GAMO č. 111051809, AKU č. Z20/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 3
Z20/2011
22 566,89 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. August 2020
ZMLUVA O DIELO č. Z42/2020-KV
Z42/2020-KV
22 148,17 € MEBS Slovakia, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Október 2013
ZMLUVA O DIELO
Z46/2013-KV
21 754,32 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici