Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2012
Dodatok č.5 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 11. júla 2008 pri používaní a prevádzke KIS Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
Z 39/2012-KV
20,76 € Slovenská národná knižnica v Martine Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2017
Zmluva o dielo
FMU023/2017
22,50 € prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2017
Zmluva o dielo
FMU032/2017
22,50 € PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2018
Zmluva o dielo č. FMU 72/2018
FMU 72/2018
22,50 € Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Júl 2020
Zmluva o dielo č. FMU 75/2020
FMU 75/2020
22,50 € Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Júl 2020
Zmluva o dielo č. FMU 77/2020
FMU 77/2020
22,50 € prof. Mgr. Elena Holičková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. August 2012
ZMLUVA O UMIESTNENÍ NÁPOJOVÉHO AUTOMATU
Z43/2012
Doplnená
23,87 € Coca–Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2020
SERVISNÁ ZMLUVA pre servis elektrického zabezpečovacieho systému
Z66/2020-KV
24,00 € SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2020
SERVISNÁ ZMLUVA pre servis kamerového systému
Z67/2020-KV
24,00 € SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU92/2015
25,00 € Petra Fojtíková Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Jún 2016
Zmluva o dielo
FMU52/2016
25,00 € Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Jún 2017
Zmluva o dielo
FMU043/2017
25,00 € Mgr. art. Ján Gréner, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2018
Zmluva o dielo č. FMU 69/2018
FMU 69/2018
25,00 € prof. Anna Hölblingová ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 150/2018
FMU 150/2018
25,00 € Diana Čornáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 154/2018
FMU 154/2018
25,00 € Juraj Kirnág Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 155/2018
FMU 155/2018
25,00 € Vladimíra Hostýnková Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 156/2018
FMU 156/2018
25,00 € Lucia Bencúrová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 157/2018
FMU 157/2018
25,00 € Veronika Englerová Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Apríl 2019
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 27/2019
FMU 27/2019
25,00 € Dominik Palma Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
01/Š 2023
25,00 € Júlia Micíková Akadémia umení v Banskej Bystrici