Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na virtuálnu mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-01/2020-ERA+/STA
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
8. Marec 2021
Zmluva o bezodplatnom užívaní optickej trasy
Z7/2021-KV
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Metodicko-pedagogické centrum
29. Apríl 2021
Darovacia zmluva
Z14/2021-KV
0,00 € prof. Miroslav Brooš, akademický maliar Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. September 2021
Zmluva o spolupráci
Z 42/2021-KV
0,00 € Slovak Doublebass Club, o.z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Október 2021
Zmluva o spolupráci
Z 44/2021-KV
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia
8. Október 2021
Memorandum o spolupráci
MEM/10/2021
0,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2021
Memorandum o spolupráci
MEM/12/2021
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2021
Dohoda o spolupráci
MEM/11/2021
0,00 € Slovenská filharmónia Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. November 2021
Memorandum o spolupráci
MEM-FDU 1/9/21
0,00 € Pôtoň Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. November 2021
Memorandum o spolupráci
MEM-FDU 1/8/21
0,00 € Mestské divadlo ACTORES Rožňava Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. November 2021
Memorandum o spolupráci
MEM-FDU 2/9/21
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
MEM-FDU 1/3/22
0,00 € KASTING BRATISLAVA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2022
Memorandum o spolupráci
1/2022/AU
0,00 € UM n. o. / Centrum nezávislého vizuálneho umenia Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2022
Memorandum o spolupráci
2/2022/AU
0,00 € Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o. z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2022
AGREEMENT ABOUT SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COLLABORATION
5/2022/AU
0,00 € National University of Technologies and Design Kyiv Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2022
Memorandum o spolupráci
6/2022/AU
0,00 € Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2022
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
02/2022/FVU
0,00 € doc. Mgr. Dávid Čársky Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z22/2022-KV
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z23/2022-KV
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z24/2022-KV
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici