Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU137/2014
50,00 € Martin Bendik Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU142/2014
50,00 € Monika Smolková Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU143/2014
50,00 € Mgr. art. Nataša Kötelesová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU147/2014
50,00 € Mgr. art. Peter Tomko Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU150/2014
50,00 € doc. Mgr. art. Tatiana Pirníková, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU152/2014
50,00 € Viktória Herencsár Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. December 2014
Zmluva o dielo
FMU156/2014
50,00 € Ing. Jana Holičková Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Apríl 2015
Zmluva o dielo
FMU5/2015
50,00 € Mgr. art. Miroslav Masár Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2015
Zmluva o dielo
FMU15/2015
50,00 € prof. Belo Felix, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Máj 2015
Zmluva o dielo
FMU16/2015
50,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Jún 2015
Zmluva o dielo
18/2015/FVU
50,00 € Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Jún 2015
Zmluva o dielo
17/2015/FVU
50,00 € Mgr. Daniela Čarná, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Jún 2015
Zmluva o dielo
16/2015/FVU
50,00 € Doc. Ján Hoffstadter, akad. soch. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
19/2015/FVU
50,00 € Prof. Róbert Jančovič, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
22/2015/FVU
50,00 € Doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
9/2015/FVU
50,00 € Boris Vaitovič Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
15/2015/FVU
50,00 € Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
11/2015/FVU
50,00 € Prof. Ján Kudlička, akad. mal. ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
14/2015/FVU
50,00 € Zuzana Leškanič Majlingová Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
13/2015/FVU
50,00 € Mgr. art. Katarína Patúcová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici