Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU111/2016
40,00 € Agáta Motyková Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. December 2016
Zmluva o dielo
FMU121/2016
40,00 € Zuzana Bedecsová Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. December 2016
Zmluva o dielo
FMU122/2016
40,00 € Mgr. Erika Brezánska Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. December 2016
Zmluva o dielo
FMU123/2016
40,00 € Mišániová Iveta Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. December 2016
Zmluva o dielo
FMU125/2016
40,00 € doc. Mgr. art. Pavol Tužinský Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Január 2017
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č.4/2017
FMU001/2017
40,00 € Mgr. art. Róbert Žídek Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Január 2017
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č.4/2017
FMU003/2017
40,00 € Mgr. art. Igor Kučara Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Január 2017
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č.4/2017
FMU004/2017
40,00 € Dominika Gúberová Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2017
Zmluva o dielo
FMU031/2017
40,00 € doc. František Kantor Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2017
Zmluva o dielo
FMU035/2017
40,00 € prof. Anna Hölblingová ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. December 2017
Zmluva o dielo
FMU084/2017
40,00 € Mgr. art. Oľga Budinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2018
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 003/2018
FMU 003/2018
40,00 € Mgr. art. Igor Kučara Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2018
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 004/2018
FMU 004/2018
40,00 € Mgr. art. Jaroslava Hakelová Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2018
Zmluva o dielo č. FMU 117/2018
FMU 117/2018
40,00 € doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. September 2018
Zmluva o dielo č. FMU 123/2018
FMU 123/2018
40,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2018
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
21/2018/FVU
40,00 € Lucie Medřická Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2018
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
23/2018/FVU
40,00 € Oľga Moravcová Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2018
Zmluva o dielo č. FMU 184/2018
FMU 184/2018
40,00 € Zmluva o dielo č. FMU 184/2018 Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2018
Zmluva o dielo č. FMU 190/2018
FMU 190/2018
40,00 € Ing. Mária Tužinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 119/2019
FMU119/2019
40,00 € Mgr. art. Igor Kučara Akadémia umení v Banskej Bystrici