Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000080
8000080/PPA
Doplnená
2 500 175,17 € Občianske združenie Agroprameň Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2013
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000080
8000080
Doplnená
2 500 175,00 € Občianske združenie Agroprameň Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600016
1600016/PPA
Doplnená
2 499 502,10 € Miestna akčná skupina Stará MALOHONT Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039
3900039/PPA
2 497 200,00 € Občianske združenie Podhoran Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039
3900039
Doplnená
2 497 200,00 € Občianske združenie Podhoran Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700047
4700047/PPA
Doplnená
2 494 200,00 € Miestna akčná skupina Vršatec Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2012
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700047
4700047
Doplnená
415 700,00 € Miestna akčná skupina Vršatec Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700057
5700057
Doplnená
2 487 600,00 € Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400014
1400014/PPA
Doplnená
2 485 112,00 € Dolnohronské rozvojové partnerstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Apríl 2013
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400014
1400014
Doplnená
2 485 112,00 € Dolnohronské rozvojové partnerstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4900049
4900049
Doplnená
2 450 100,00 € Miestna akčná skupina OZ KRAS Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500005
0500005/PPA
Doplnená
370 359,00 € Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie- Širočina“ Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164TT320002
164TT320002
Doplnená
2 385 382,42 € AGROBIOP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3178/12
3178/12
2 346 144,14 € CHATEAU MODRA, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2452/11
2452/11
2 213 298,38 € SANVIN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Jún 2020
Zmluva o službách technickej podpory a údržby a službách aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém
17/2020/110
Doplnená
2 197 787,52 € Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. August 2018
Zmluva o dielo č. 29/2018/110 a licenčná zmluva pre Úpravy existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+ za účelom elektronizácie služieb pre Miestne akčné skupiny, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka
29/2018/110
Doplnená
2 177 640,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Máj 2014
Dodatok č.1 k zmluve č. ZV01054
ZV01054
2 105 149,96 € LESY SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4400044
4400044
Doplnená
2 504 019,00 € Občianske združenie Zlatá cesta Pôdohospodárska platobná agentúra
16. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320016
164BB320016
2 083 121,54 € BoostFarm, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra