Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
733/2023/MPRVSR-280
4 000 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
21. August 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.164TT110005
164TT110005
Doplnená
3 957 412,87 € K.K.V. - UNION, s.r.o. - Generálny partner projektu - koordinátor projektu, Partner projektu č. 2 - Poľnohospodárske družstvo Jahodná, Partner projektu č. 3 - Bc. Peter Végh Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
842/2024/MPRVSR-281
3 918 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. November 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164TN110003
164TN110003
Doplnená
3 688 457,79 € Mlyn Trenčan Pôdohospodárska platobná agentúra
21. November 2013
Rámcová zmluva č. 27/2013
27/2013
3 517 031,40 € AutoCont SK, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2016
Zmluva o zabezpečení rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) a súvisiacej produktívnej prevádzky
32/2016/110
Doplnená
3 333 174,00 € SAP Slovensko, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Január 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24/2020/110
3 019 477,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
963/2023/MPRVSR-280
3 000 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164TT320003
164TT320003
2 868 110,41 € FOOD UNION, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.164ZA320001
164ZA320001
2 859 988,10 € AGROPARK LIPTOV, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. November 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.164TT110003
164TT110003
Doplnená
2 835 249,62 € Arpád Bognár Mäso údeniny Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164BB320004
164BB320004
2 829 724,32 € AMAZONIT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00131
KE00131/2011/PPA – dodatok č. 2
2 803 475,40 € VINÁRSTVO Viničky, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Marec 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2394/11
2394/11
2 803 475,40 € LIEHOCOOMP, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2436/11
2436/11
2 803 475,40 € VINÁRSTVO Viničky s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00048
TN00048
2 803 475,40 € RED COLLIN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Február 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2786/11
2786/11
2 803 475,40 € Považská pálenica, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Apríl 2012
Zmluva o zriadenie záložného práva na hnuteľný majetok č.2775/11
2775/11
2 803 475,40 € LIEHOCOMP, spol.s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpené Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Marec 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2238/10
2238/10/2011/PPA – záložná zmluva
2 803 411,23 € Mlyn Sládkovičovo, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Marec 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2239/10
2239/10/2011/PPA – záložná zmluva
2 803 411,23 € Mlyn Sládkovičovo, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra