Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3299/12
Č. 3299/12
0,00 € MaP PEŠKOVIČ Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3331/12
Č. 3331/12
0,00 € H LEVEL Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3278/12
3278/12
0,00 € Martin Vargaeštok Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3327/12
3327/12
0,00 € TERRA a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01232
PR01232
Doplnená
0,00 € Kochanovská agromliekareň s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE01147
KE01147
0,00 € Petrikova Zlata Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00725
ZV00725
0,00 € Emília Svetláková - Penzión MILKA Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00410
ZV00410
0,00 € Agro Tomášová a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3343/12
3343/12
0,00 € EUROMILK a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00516
TT00516
0,00 € Csaba Vizvári Cs & Cs Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3333/12
Č. 3333/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3271/12
Č. 3271/12
0,00 € Spoločné roľnícke družstvo Nenince Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3304/12
Č. 3304/12
0,00 € BÚTORKY, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 05 – 11 – 9169 / 2007
05-11-9169/2007
0,00 € AutoCont SK, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3348/12
3348/12
0,00 € Jozef Sičár Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 92/12/OPRH
92/12/OPRH
0,00 € Ryba Žilina, spol. s r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam 3283/12
3283/12
0,00 € SMARAGD, v. o. d., družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam 3228/12
3228/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3298/12
Č. 3298/12
0,00 € Végh Mikuláš r. Végh Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3315/12
Č. 3315/12
0,00 € JAVORINA AKB s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra