Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NR00302
0,00 € Anton Mészáros MA: AGRO - ALFA Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2012
Zmluva č. 186/2012/SPU o dodaní služby uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
186/2012/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2012
Zmluva č. 0501/2012 na preskúmanie úrovne vykonaných prác – kontrola metódou DPZ, uzavretá podľa § 269 a nasl. a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
0501/2012
0,00 € Data Image spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2012
Zmluva č. 73/2012 o dodaní služby uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
73/2012
0,00 € Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2012
Zmluva o skladovaní č. 4/2012/IS
4/2012/IS
0,00 € KARPATY plus, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Jún 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1486/SOP
1486/SOP
0,00 € STAMART REAL, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Jún 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011
0500011
0,00 € Obec Tesárske Mlyňany Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01424
TT01424
0,00 € PEGAS CASSOVIA Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01136
NR01136
0,00 € Ing. Róbert Kovács Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00764
KE00764
0,00 € Obec Staré Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00765
KE00765
0,00 € Obec Staré Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01184
TT01184
Doplnená
0,00 € Agroinform Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01256
TT01256
Doplnená
0,00 € Agroinform Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Júl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. KE01207
KE01207
0,00 € AGRO OR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00866
ZA00866
0,00 € Lesné družstvo Dubeň – pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Júl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. ZV00320
ZV00320
0,00 € Ing. Ján Adamov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 26.03.2010
26.03.2010
0,00 € DOSS real spol.s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00444
TT00444
0,00 € Csápai Imrich Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00141
KE00141
0,00 € PD Klatov, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Júl 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1746/SOP
1746/SOP
0,00 € Donau farm Kalná, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra