Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00921
ZA00921
Doplnená
0,00 € Mgr. Branislav Hornung HG-Marketing Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2012
Z m l u v a o s k l a d o v a n í
3/2012/IS
0,00 € Mlyn Šurany, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Máj 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01213
TT01213
0,00 € Stanislav Barcaj Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP č. NR00596
NR00596
0,00 € Zoltán Csikesz – FAMILY INVESTMENTS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Bez čísla
0,00 € Orange Slovensko a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Bez čísla x
0,00 € Orange Slovensko a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00787
ZV00787
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00240
ZA00240
Doplnená
0,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Zázrivá Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00984
NR00984
0,00 € Obec Bíňa Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00270
ZV00270
0,00 € Bio - Efekt, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00062
ZV00062
0,00 € GEMERPLUS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Máj 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00350
NR00350
0,00 € WOOD spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Máj 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1500/SOP
1500/SOP
0,00 € AGROSID, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Máj 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01297
ZV01297
0,00 € Attila Kováč Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Máj 2012
Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu
178/2012-610/MPRV SR
Doplnená
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Jún 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. ZV00344
ZV00344
0,00 € Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01239
TT01239
0,00 € Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01094
TT01094
0,00 € Eugen Dömötör Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01375
NR01375
0,00 € AGROPROFIT Bešeňov, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01206
TT01206
0,00 € Komunálny a agrárny inštitút, n.o. Pôdohospodárska platobná agentúra