Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Dodatok k zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2807/11
2807/11
0,00 € Marian Klátik Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Február 2012
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.66/11/OPRH
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.66/11/OPRH
0,00 € Ing. Michal Gögh Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Február 2012
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.47/11/OPRH
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.47/11/OPRH
0,00 € Ing. Michal Gögh Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Február 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
B0966748/2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00091
KE00091
Doplnená
0,00 € DORSVET PLUS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1/2008
1/2008
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Február 2012
Zmluva záložných veriteľov o zmene poradia záložných práv rozhodujúcich na ich uspokojenie k nehnuteľným veciam č.47/11/OPRH
47/11/OPRH
0,00 € Ing. Michal Gögh Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Február 2012
Zmluva záložných veriteľov o zmene poradia záložných práv rozhodujúcich na ich uspokojenie k hnuteľným veciam č.66/11/OPRH
66/11/OPRH
0,00 € Ing. Michal Gögh Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Marec 2012
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
TN00137
0,00 € MaP PEŠKOVIČ Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
9/2012
0,00 € RK SPEKTRUM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2012
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2646/11
2646/11
0,00 € Peter Szokoly Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2012
Zmluva uzavretá v zmysle §9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
09/2012-242/MPRVSR
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1294/SOP
1294/SOP
0,00 € BIOCENTRUM , s.r.o. Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2009/PRV
2009/PRV
0,00 € BIOCENTRUM , s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV01303
ZV01303
0,00 € Jano Ľubomír Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Apríl 2012
Z m l u v a o s k l a d o v a n í
1/2012/IS
0,00 € TRANSPED s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00138
TN00138
0,00 € AGRONOVAZ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2012
Zmluva o skladovaní
2/2012/IS
0,00 € Poľnonákup TURIEC, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00086
NR00086
0,00 € Poľnochov , s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00057
ZV00057
0,00 € Agrodružstvo Príbelce Pôdohospodárska platobná agentúra