Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2012
Zabezpečenie osobnej prepravy
10160/50/2012
0,00 € ERA – občianske združenie Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Marec 2012
Organizácia workshopov
10160/51/2012
0,00 € ERA – občianske združenie Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2012
Nájomná zmluva č. 01/2012
10010/36/2012
0,00 € Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2012
Nájomná zmluva (na prenájom nebytových priestorov)
10010/33/2012
0,00 € NSK – v zastúpení: Stredná odborná škola technická Šurany Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2012
Nájomná zmluva (na prenájom nebytových priestorov)
10010/37/2012
0,00 € NSK – v zastúpení: Stredná odborná škola technická Šurany Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Máj 2012
Dodávka chladenej a mrazenej hydiny a hydinových výrobkov
10160/59/2012
0,00 € NOWACO Slovakia, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10010/38/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
10010/39/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
10010/40/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Máj 2012
Príloha č. 2 k zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 247/2005/P
10010/41/2012
0,00 € Dalkia a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Máj 2012
Deratizácia a dezinsekcia
10160/60/2012
0,00 € MR SERVIS spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Máj 2012
Dodávka originálnych tonerov, cartridgeov, farbiacich pások, kaziet a výmenných dielov do tlačiarní PC počítačov
10160/61/2012
0,00 € Clean - Tonery s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
25. Máj 2012
Renovácia farbiacich pások, kaziet, tonerov a cartridgeov do tlačiarní PC
10160/62/2012
0,00 € LASER SERVIS spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31. Máj 2012
Nájomná zmluva 5/2012
10010/42/2012
0,00 € euroAWK, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Jún 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A3967980
10010/44/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s./HTK Mobile s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Jún 2012
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve
10010/43/2012
0,00 € Rada Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Jún 2012
Dohoda o vzájomnej spolupráci
10010/45/2012
0,00 € Konfuciov inštitút v Bratislave, n.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Jún 2012
Rámcová zmluva o odbornej spolupráci
10010/46/2012
0,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Jún 2012
Dodatok č.1 k RD číslo 10160/17/2012 - Zabezpečenie leteniek
10160/66/2012
0,00 € SATUR TRAVEL a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Jún 2012
Dohoda o urovnaní
10010/47/2012
0,00 € C & H agency, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave