Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2021
Rámcová (kúpna) zmluva číslo: ZML 139/2021 RE
ZML 139/2021 RE
Doplnená
15 516,46 € TOWDY s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Október 2021
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 389/2021 RE
Doplnená
16 116,00 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 00406/2024 RE
13 987,12 € Hotel ARKADA,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Január 2015
Poistná zmluva - poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
ZML 13/2015 RE
13 631,69 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Február 2019
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 64/2019 RE
13 414,32 € Lamitec spol. s r. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Január 2015
Rámcová zmluva o poskytnutí poistných služieb
ZML 11/2015 RE
13 096,93 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva ZML 00274/2024 RE
ZML 00274/2024 RE
13 057,30 € Tatraprim s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. December 2017
Zmluva o strážení objektu
ZML 868/2017 RE
13 051,50 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Február 2021
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci na grante č. SAE Gr.22.10.15. P.SK
ZML 70/2021 RE/02
13 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATION miedzynarodovwa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Január 2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZML 3/2015 RE
12 960,00 € Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Február 2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 1/2011 RE
12 882,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Soňa Korčeková - ASO Vending, Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
22. November 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov C.Č.: 25/2006 (Č.Z.O.: 20025/2006) zo dňa 15.9.2007
25/2006
Doplnená
12 833,05 € Mesto Dolný Kubín Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk...
ZML 64/2013 RE
12 687,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Júl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 00473/2024 RE
12 578,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Október 2014
Kúpna zmluva
ZML 183/2014 RE
12 400,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku IMPA Dolný Kubín s.r.o.
27. December 2022
Zmluva o servisných službách pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru
ZML 811/2022 RE
12 278,16 € DIAFAN, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Február 2019
Zmluva na realizáciu aktiviít spojených s riešením projektu č. APVV-17-0564
ZML 43/2019 RE
12 246,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Katolícka univerzita v Ružomberku
22. December 2020
Zmluva o podnájme plochy na umiestnenie technických zariadení
ZML 763/2020 RE
12 240,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku PROFI-NET, s.r.o.
6. Júl 2018
Zmluva o dielo
ZML 378/2018 RE
12 153,60 € Jozef Pochyba-Domino Katolícka univerzita v Ružomberku
13. August 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KU/SDB VDB-2013/2
ZML 128/2013 RE
Doplnená
12 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Vydavateľstvo Don Bosco